O nás

Non Banking Credit Bureau zbiera prostredníctvom Nebankového registra klientskych informácií úverové informácie už od roku 2006.

Záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB) vzniklo v roku 2006 a založilo ho osem spoločností pôsobiacich na území Slovenska v oblasti leasingu a splátkového predaja: VÚB Leasing, a.s., Consumer Finance Holding, a.s., ČSOB Leasing, a.s., GE Money, a.s., Tatra-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., VB LEASING SK, spol. s r.o. a VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. V súčasnosti má 35 členov a je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií (NRKI).

Úverový register sa stal štandardným nástrojom znižovania úverového rizika vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou. Jeho vznik je prospešný nielen pre leasingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja, ale aj pre občana. Dostatok informácií vedie k skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Informácie z registra o platobnej morálke, dôveryhodnosti klienta (pozitívne aj negatívne) povedú k urýchleniu procesu posudzovania žiadosti o leasing, alebo splátkový predaj. Nebankovým finančným inštitúciám (NFI) sa zníži prácnosť a náklady spojené s poskytovaním úverových produktov, čo môže znamenať zvýšenie celkovej sumy kontraktov a zaistenie rýchlejšieho prístupu klientov k službám. Účastníkmi nebankového registra klientskych informácií môžu byť všetky leasingové spoločnosti a spoločnosti splátkového predaja pôsobiace na slovenskom trhu.

V registri sú vedené informácie o fyzických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch a právnických osobách ktoré majú s účastníckou NFI v NRKI podpísanú úverovú zmluvu alebo zabezpečujú záväzok súvisiaci s úverovou zmluvou, prípadne majú kreditnú kartu. V registri sú vedené aj fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré o úver alebo vydanie kreditnej karty len žiadajú.

Od roku 2015 je plne platná výmena informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií (SRBI) a Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI), a tak dáva ich členom unikátnu možnosť využiť pri preverovaní žiadateľov o úver viac ako 90% informácií z celého úverového trhu na Slovensku. Rovnako umožňuje efektívnejšiu ochranu klientov pred platobnou neschopnosťou a zároveň napĺňa podstatné podmienky novely Zákona o spotrebiteľských úveroch. Údaje v NRKI sú spracúvané prostredníctvom systému EURISC SLOVAK. Komplexné služby súvisiace so zabezpečením spracovania údajov a prevádzky NRKI vykonáva spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Užívatelia NRKI
JUST Credit j.s.a.

(kód v NRKI C0017)

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

(kód v NRKI L5038)

VÚB Operating Leasing, a.s.

(kód v NRKI L5037)

ČSOB, Leasing a.s.

(kód v NRKI L5003)

Tatra-Leasing, s.r.o.

 (kód v NRKI L5005)

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

(kód v NRKI L5006)

Home Credit Slovakia, a.s.

(kód v NRKI L5014)

s Autoleasing SK, s.r.o.

(kód v NRKI L5015)

LeasePlan Slovakia, s.r.o.

(kód v NRKI L5017)

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

 (kód v NRKI L5018)

Provident Financial, s.r.o.

(kód v NRKI L5016)

Fair Credit Slovakia, SE

(kód v NRKI L5019)

Diners Club CS, s.r.o.

(kód v NRKI L5020)

Ahoj, a.s.

(kód v NRKI L5021)

ESSOX FINANCE, s.r.o.

(kód v NRKI L5024)

Intrum Slovakia s.r.o.

 (kód v NRKI C0001)

FINANC PARTNERS s. r. o.

 (kód v NRKI L5029)

ZSE Energia, a.s.

(kód v NRKI L5034)

EDYPLUS, s.r.o.

(kód v NRKI C0012)

TELERVIS PLUS, a.s.

(kód v NRKI L5022)

KORSO Credit, s.r.o.

(kód v NRKI C0005)